Resurser

Få tillgång till våra resurser inklusive instruktionsvideor, webbseminarier, nyckelpublikationer, affischer och sammanfattningar.

EMG vs. AMG
 • Studie
Anesthesiology journal, editors choice
Läs mer
Key features of TetraGraph
 • Video Tutorials
Learn the key features of TetraGraph in this video.
Läs mer
Monitoring Residual Block
 • Webinar
Sorin J. Brull, MD, FCARCSI (Hon), Professor of Anesthesiology and Perioperative Medicine at the Mayo Clinic and CMO at Senzime will briefly review the persistent patient safety threat of postoperative residual block.
Läs mer
Neuromuscular Management
 • Webinar
Improving Advances in Neuromuscular Management
Läs mer
Neuromuscular Management
 • Webinar
The latest evidence in the Management of Neuromuscular Blockade
Läs mer
Post-op residual paralysis
 • Webinar
A true story. Awake with post-op residual paralysis
Läs mer
Quantitative Neuromuscular Monitoring
 • Webinar
Using advanced quantitative neuromuscular monitoring technology to improve outcomes in anesthesia care
Läs mer
Quick guide – Auto mode
 • Video Tutorials
Instructional Video
Läs mer
TetraGraph Publications
 • Key Publications
TetraGraph Key Publications
Läs mer
TetraSens Pediatric | Long
 • Video Tutorials
TetraSens Pediatric on ADM
Läs mer
TetraSens Pediatric | Short
 • Video Tutorials
TetraSens Pediatric on ADM muscle
Läs mer
TetraSens Positioning
 • Video Tutorials
Abductor Digiti Minimi Muscle (ADM)
Läs mer
TetraSens Positioning
 • Video Tutorials
Adductor Pollicis Muscle (AP)
Läs mer
TetraSens Positioning
 • Video Tutorials
First Dorsal Interosseous Muscle (FDI)
Läs mer

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.