Behovet av neuromuskulär monitorering

Förebygg det som kan förebyggas

Every operating theatre or location where NMB drugs are used should be equipped with a quantitative neuromuscular monitoring device.
A.A Klein et al | Guideline from Association of Anaesthetists, Anesthesia, 2021
Recommendations for standards of monitoring during anaesthesia and recovery 2021

Varför monitorera neuromuskulär blockad?

Förekomsten av residualblockad (RNMB) är underskattad. Genom att övervaka effekterna av muskelrelaxantia säkerställer man att de används på rätt sätt under operationen samt hjälper till att förebygga kvarstående neuromuskulär svaghet.

Den accepterade definitionen för ”adekvat återhämtning” från neuromuskulär blockering är att återkomsten av Train-of-Four (TOF) ratio är lika med eller överstiger 0.9 (90 %). Denna nivå av återhämtning återställer det mesta av den funktionella integriteten hos de muskler som är involverade i skyddet av andningsvägarna.

Det enda tillförlitliga sättet att bekräfta adekvat återhämtning från neuromuskulär blockad och undvika postoperativ kvarstående svaghet är genom kvantitativ neuromuskulär monitorering.

Förebygg det som kan förebyggas

Varje år drabbas miljontals patienter av postoperativa andningskomplikationer. Enbart i USA drabbas fler än 100 000 patienter årligen av negativa händelser i samband med oupptäckt residualblockad.

Utan en kvantitativ NMT monitor finns det en ökad risk för:

 • Lunginflammation
 • Atelektas
 • Syrebrist
 • Reintubation
 • Lungaspiration
 • Obstruktion av luftvägarna
 • Dysfunktion i svalget
 • Förlängd tid på uppvakningsavdelning
 • Obehagliga postoperativa symtom, inklusive muskelsvaghet

Proaktivt beslutsstöd

Genom att känna till den aktuella nivån av muskelrelaxation kan du fatta proaktiva och välgrundade beslut om följande:

 • Dosering muskelrelaxantia
 • Typ av reverseringsmedel
 • Optimal reverseringsdos
 • Om spontan återhämtning är ett alternativ
 • Om adekvat återhämtning av andningsmuskulaturen är uppnådd
 • Rätt tidpunkt för säker trakeal extubation

64%

av patienterna i en nyligen publicerad studie upplevde RNMB

+80 min

the lenght of stay in PACU increases by 80 minutes in patients with TOFR´s < 0.9

93%

av de patienter som drabbas av en allvarlig kritisk komplikation har RNMB

X3

CRE´s were 3 times more likely in patients receiving NMBA´s with TOFR´s < 0.9

Referenser

A.A Klein et al. Recommendations for standards of monitoring during anaeshtesia and recovery 2021. Anaesthesia 2021; 76,1212-1223

Naguib M, et al. Consensus Statement on perioperative Neuromuscular Monitoring. Anest Analg. 2018; 127(1):71-80

Thilen SR. Neuromuscular Blockade Monitoring, Anesthesiology Clinics 2021,39; P457-76

Weigel WA. Neuromuscular Blockade Monitoring and reversal-a clinical and pharmacoeconomic update. 2021; Advances Anesth 39;169-88

Murphy GS, Brull SJ. Quantitative Neuromuscular Monitoring and Postoperative Outcomes: A Narrative Review, Anesthesiology, Feb 2022, Vol. 136,345-361

Iwasaki H. A comparison between the adductor pollicis muscle using TOF-Watch SX and the Abductor Digiti Minimi Muscle Using TetraGraph in Rocuronium-Induced Neuromuscular Block: A Prospective Observational Study, Anesth Analg, Jan 2022 PAP

Saager L, Maiese EM, Bash LD, et al. Incidence, risk factors and consequences of residual neuromuscular block in the United States: The prospective, observational, multicenter RECITE-US study. J Clin Anesth. 2019;55:33-41

Butterly A et al, Postoperative Residual Curarization from inter-mediate acting neuromuscular blocking agents delays recovery from discharge. BR J Aneast; 2010 Sep; 105(3):304-9

Martinez-Ubieto J et al, Prospective study of residual neuromuscular block and postoperative respiratory complications in patients reversed with neostigmine vs sugammadex. Minerva Anesthesiol. 2016;82(7):735-742

Norton et al, Rev Esp Anestesiol Reanim 2013;60(4):3190-196

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.