EMG – Ny guld standard inom NMT-monitorering

Som vid andra tekniker innefattar EMG stimulering av en perifer nerv och mätning av responsen som genereras genom sammandragningen av den innerverade muskeln. Skillnaden jämfört med andra tekniker är att EMG mäter en elektrisk händelse som sker i den neuromuskulära förbindelsen; aktivering av postsynaptiska receptorer genom acetylkolin (en kemisk process) som omvandlas till ett mekaniskt svar (excitation-kontraktionskoppling) som resulterar i en muskelsammandragning. Då mätning av funktion inte är beroende av en fysisk rörelse (som krävs av MMG, AMG och KMG) är EMG en bättre indikator för ren neuromuskulär funktion. Anestesiexperter världen över anser att EMG är ny guld standard inom NMT monitorering.


De olika faserna samt tekniker för mätning av den neuromuskulära transmissionen

Neuromuskulär transmission. EMG är ny guld standard inom TOF monitorering

Neuromuskulär transmission (NMT) är överföringen av en impuls mellan nerv och muskel i den neuromuskulära förbindelsen. EMG mäter sammansatt aktionspotential vilken är den första signal som är möjlig att mäta efter neuromuskulär transmission. Därmed är EMG särskilt anpassad för att övervaka effekten av muskelrelaxantia utan att störas av mekaniska händelser.


REFERENSER

Salminen J et al. Comparison of train-of-four ratios measured with Datex-Ohmeda´s M-NMT mechano-sensor and M-NMT electro-sensor. Journ of Clin Monitoring and Computing, 2016; 30(3),295-300
Naguib M, et al. Consensus Statement on perioperative Neuromuscular Monitoring. Anest Analg. 2018; 127(1):71-80
Naguib et al. Conceptual and technical insights into the basis of neuromuscular monitoring. Anaesthesia 2017;72:16-37
Liang SS, et al. An ipsilateral comparison of acceleromyography and electromyography during recovery from nondepolarizing neuromuscular block under general anesthesia in Humans. Anesth Analg 2013; 117:373-9
Murphy GS. Neuromuscular Monitoring in the Perioperative Period. Anesth Analg 2018; 126:464-468