TetraSens ger elektrisk stimulering till den perifera nerven och mäter direkt det framkallade elektromyografiska (EMG) svaret i muskeln (compound muscle action potential, CMAP). Detta ger en exakt och automatisk mätning av muskelns reaktion på en stimulering.

  • Snabb och enkel applicering på antingen hand eller fot
  • Engångsbruk för att undvika korskontaminering
  • Varken hand eller tumme behöver vara tillgängliga under operationen
  • Utformad för att användas med TetraCord-kabeln och TetraGraph-monitorn

Alternativa muskler för monitorering från ulnarnerven

  • Abductor digiti minimi muscle (ADM)
  • Adductor pollicis mucle (AP)
  • Första dorsala interosseusmuskeln (FDI)
Monitoring the ADM muscle using TetraGraph is a better indicator to decide the adequate reversal dose of sugammadex and to confirm adequate recovery of neuromuscular function than conventional monitoring with the AP muscle using TOF-Watch SX.
Iwasaki et al | Anesth Analg, 2022
A Comparison Between the Adductor Pollicis Muscle Using TOF-Watch SX and the Abductor Digiti Minimi Muscle Using TetraGraph in Rocuronium-Induced Neuromuscular Block: A Prospective Observational Study

TetraSens

Flexibilitet och enkelt handhavande när tiden är begränsad

När EMG registreras från handen placeras stimuleringselektroderna över ulnarnerven vid handleden och det framkallade EMG-svaret registreras från handens muskler, vanligtvis från muskulaturen vid lillfingrets bas (abductor digiti minimi) eller från muskulaturen vid tummen (adductor pollicis). TetraSens kan också placeras på FDI-muskeln (första dorsala interosseusmuskeln).

I de fall då handen inte är tillgänglig kan den posteriora tibialnerven användas med EMG-svar som registreras från flexor hallucis brevis-muskeln på foten.

TetraSens Videos

TetraSens Postitioning on Abductor Digiti Minimi Muscle

TetraSens Postitioning on Abductor Digiti Minimi Muscle (ADM)

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.