Proaktivt beslutsstöd för dina känsligaste patienter.

De val du gör på operationssalen påverkar patientutfall och välbefinnande. TetraGraph-systemet stöder dina kliniska beslut, du kan lita på monitorns noggrannhet – vilket gör att du kan fokusera på det som är viktigast: patientsäkerhet.

  • Snabb och enkel applicering på antingen hand eller fot
  • Engångsbruk för att undvika korskontaminering
  • Utformad för att användas med TetraCord-kabeln och TetraGraph-monitorn
  • Ingen tillgång till hand eller tumme behövs under operationen

Enkel att använda | Pålitliga mätningar

  • Enkel och intuitiv sensorapplikation hjälper till att förbättra arbetsflöden
  • Flexibel design för att ta hänsyn till individuella anatomiska skillnader mellan spädbarn och barn
  • EMG-teknik för att ge de mest exakta mätningarna
  • Designad för att vara skonsam mot känslig hud
  • Bekväm applicering på barnpatienter

Flexibilitet och enkelt handhavande när tiden är begränsad

När EMG registreras från handen placeras stimuleringselektroderna över ulnarnerven vid handleden och det framkallade EMG-svaret registreras från handens muskler, vanligtvis från muskulaturen vid lillfingrets bas (abductor digiti minimi) eller från muskulaturen vid tummen (adductor pollicis). TetraSens kan också placeras på FDI-muskeln (första dorsala interosseusmuskeln).

I de fall då handen inte är tillgänglig kan den posteriora tibialnerven användas med EMG-svar som registreras från flexor hallucis brevis-muskeln på foten.

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.