TetraSens

TetraSens elektroden består av två proximala stimuleringselektroder, en registrerande elektrod och en distal referenselektrod. Det är enkelt och snabbt att applicera TetraSens som är gjord för engångsbruk för att undvika korskontaminering mellan patienter. Elektroderna kan fästas på valfri hand med stimuleringselektroderna över n. ulnaris närmast handleden och den registrerande elektroden från antingen hypotenarmusklerna nedanför lillfingret (m. abductor digiti minimi) eller, vanligare, från tenarmusklerna nedanför tummen (m. adductor pollicis).