TetraGraph - Ett system som kan bidra till minskade komplikationer

TetraGraph är en användarvänlig kvantitativ NMT monitor som genom EMG teknik levererar exakta mätningar som du kan lita på när patienten är under narkos.

Systemet startar upp snabbt och kräver ingen kalibrering.

Patientens arm kan bäddas in under operationsduken och kan därmed användas vid alla typer av ingrepp. TetraGraph stöttar din hantering av neuromuskulär blockad från början till slut under det kirurgiska ingreppet.

Utvecklad av en kliniker för att förbättra patientsäkerheten

Det började med en patient som hade RNMB.

Som ung läkarstudent hade dr Brull en patient med residualblockad. Han kunde inte sluta tänka på vad som kunde ha gjorts annorlunda och hur detta kunde ha förhindrats. Det fanns ett stort behov av en exakt och användarvänlig neuromuskulär monitor.

Ett FoU-projekt inleddes för att utveckla ett EMG-baserat, bärbart Train-of-Four monitoreringssystem.

År 2018 fick TetraGraph-systemet CE-märkning. I november 2019 fick TetraGraph FDA 510(k)-godkännande i USA.

TetraGraph lanseras nu över hela världen och sedan marknadsintroduktionen har vi hjälpt tusentals användare att förebygga det som kan förebyggas och göra anestesipraktiken säkrare.

“We can do better for our patients. Nothing should stop us now when we have the tools we need.“

Sorin J. Brull, MD FCARCSI (Hon) Professor emeritus i anestesiologi och perioperativ medicin, Mayo Clinic.

Designad för att passa dina behov

 • Kan användas vid alla typer av operationer, eftersom patientens arm kan bäddas in
 • Ingen tillgång till hand eller tumme behövs
 • Liten och bärbar, ansluten till elnätet eller batteridriven
 • EMG-teknik för noggrannhet och patientsäkerhet
 • Kan användas när som helst under hela det kirurgiska ingreppet
 • Kan användas på en mängd olika platser: operationssal, uppvakningsavdelning, intensivvårdsavdelning
 • Kan integreras med anestesimonitorer och patientjournalsytem

Din partner på intensivvårdsavdelningen (IVA)

Muskelrelaxantia (NMBA) kan vara effektiva för att hantera dagliga utmaningar inom intensivvården. NMBA används till exempel ofta för att optimera mekanisk ventilation, underlätta endotrakeal intubation och stoppa huttring under terapeutisk hypotermi efter hjärtstillestånd.

TetraGraph är din pålitliga partner för att bekräfta adekvat återhämtning från muskelrelaxantia för att undvika komplikationer till följd av kvarvarande paralys, t.ex. orofaryngeal dysfunktion och kritiska respiratoriska händelser.

Proaktivt beslutsstöd för dina känsligaste patienter

TetraGraph-systemet stöder dina beslut genom att det är exakt, går att lita på och hjälper dig att fokusera på det som är viktigast – patientsäkerheten

Lätt att använda

 • Enkel och intuitiv sensorapplikation hjälper till att förbättra arbetsflöden
 • Flexibel design för att ta hänsyn till de individuella anatomiska skillnaderna mellan spädbarn och barn
 • EMG-teknik för att ge de mest exakta mätningarna
 • Designad för att vara skonsam mot känslig hud
 • Bekväm applicering på barnpatienter
Quick Guide Auto Mode

TetraGraph Quick Guide – Auto mode

Driftlägen

TOF-läget är TetraGraphs primära driftläge. En sekvens av fyra stimuli med en frekvens på 2 Hz, som kallas Train-of-Four (TOF), levereras till den perifera nerven och Train-of-Four Ratio (TOFR, eller förhållandet mellan amplituden för den fjärde muskelsammandragningen T4 och amplituden för den första muskelsammandragningen T1) och TOF Count (TOFC, eller antalet urskiljbara muskelsammandragningar) av de framkallade EMG-svaren beräknas och visas på skärmen.

TOF-stimulering används för att bedöma djupet av den neuromuskulära blockaden och mäta graden av återhämtning efter reversering. Andra driftlägen är Post-Tetanic Count (PTC), som används för att bestämma NMBA-hanteringen under operationer som kräver djup blockering, och Single Twitch, som används för att ge ett enda stimulus och visa ett enda muskelsvar i millivolt (mV).

Specifikation

Mode of Action

TOF-intervall 20 sek – 60 minuter
Automatisk inställning av stimulering Automatisk detektering av maximal ström. Supramaximal ström 20 % över maximal ström.
Train-of-Four (TOFR & TOFC) 4 pulser med 200 eller 300 µs varaktighet vid 2 Hz som upprepas med en användarinställd frekvens på 20 s, 1 min, 5 min, 15 min eller 60 min.
Post-tetanic Count (PTC) PTC består av Tetanic Stimulation, en uppsättning av 250 pulser (1 puls vid 50 Hz under 5 s) som är fixerade vid 50 mA, 200 µs;
följt av upp till 20 ST-pulser vid 1 Hz.
Single Twitch (ST) Puls med en varaktighet på 200 eller 300 µs vid 0,1 Hz.

Referenser

Renew et al, Neuromuscular blockade management in the critically ill, J Intensive Care, 37 (2020)

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.