TetraGraph | Data Management

TetraConnect

Med TetraConnect datahanteringsportal kan du enkelt komma åt, visa och exportera data från TetraGraph. TetraConnect kan generera rapporter i PDF- eller Excel-format. Onlineportalen ger dig tillgång till  omfattande dataposter för klinisk användning eller för forskningsändamål. Det är också möjligt att markera händelser, kommentera vid alla tidpunkter och mätningar och att visa historiken för neuromuskulära reaktioner (TOF, TOFC, PTC) under operationen i detaljerade grafer.

Visualiserade insikter

  • Få omfattande datainsikter
  • Detaljerad grafik med trenddiagram och EMG-responsdiagram

Förenkling av data

  • Importerade dataposter kan exporteras i olika filformat för lagring och/eller arkivering
  • Exportera och spara data i CSV- eller PDF-filformat

Transformera klinisk forskning

  • Ett molnbaserat dataregister utvecklat av Senzime
  • Enkel åtkomst till säkert sparade data på flera plattformar

Koppla samman specialister

  • Dela data i grupper på den plattform du föredrar

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.