Vi får en alltmer åldrande befolkning och en ökning av patienter som genomgår avancerade canceroperationer. Vi har identifierat att det finns ett stort behov av förbättrad postoperativ övervakning inom gastrointestinal kirurgi. Våra undersökningar och intervjuer bland vårdpersonal har visat att det finns ett särskilt stort behov att kunna övervaka anastomosen (vävnadsskarven) efter colorektal och esofagusresektion (kirurgi).

Patienter med esofaguscancer är mycket sjuka och har en hög dödlighet på grund av att det är en aggressiv cancerform. Behovet av förbättrad postoperativ övervakning för dessa patienter är hög, detta för att kunna undvika ytterligare komplikationer, öka livskvalitén och minska dödsfall.

Detektering av biomarkörer kan förhindra att allvarliga tillstånd som läckage i anastomosen, som kan utvecklas till peritonit (inflammation i bukhinnan) och sepsis pågår oupptäckta. Senzimes lösning kan vara mycket fördelaktig jämfört med nuvarande metoder som används för matstrupen.