OnZurf®

Specifik och snabb provinsamling från ytan av ett organ

  • Kontinuerlig mikrodialys provtagning
  • Samlar in biomarkörer
  • Mindre invasiv
  • Mindre stress för organet
  • Introduceras vid operation

OnZurf® Probe är en CE-märkt steril engångsprodukt baserad på mikrodialysteknik som möjliggör kontinuerlig provsamling från gastrointestinala organ som matstrupe, mage och lever. OnZurf® Probe är en unik mikrodialyskateter som finns för kliniskt bruk som placeras på ytan av ett organ utan att penetrera vävnaden och orsaka onödig stress till organet.

Bortsett från den CE-märkta indikationen som nämns ovan har experimentella studier visat att mätningarna från hjärtat, levern och tarmens yta avspeglar de metaboliska förlopp som sker inne i hjärtmuskeln, leverparenkymet och tarmlumen, vilket gör OnZurf® Probe till en utmärkt provsamlare avsedd för övervakningsändamål.

OnZurf® Probe finns i två olika utföranden:

OnZurf® Probe Continuous har längre in- och utloppsslangar för att den skall kunna användas tillsammans med ett patientnära mikrodialys analysinstrument. 

OnZurf® Probe On Demand har en kort utloppsslang på luerkopplingen (hanen) för att provet från OnZurf® Probe On Demand skall nå botten i mikroprovröret.

OnZurf® Probes inloppsslang kan anslutas till en mikrodialyspump. Proverna kan analyseras med IVD-instrument eller skickas till kliniskt laboratorium för vidare analys med t.ex. HPLC. OnZurf® Probe kan också anslutas till mikrodialysinstrumentet CliniSenz® Analyzer (under utveckling) för direkt patientövervakning av extracellulära laktat trender.

Broschyr OnZurf® Probe

Se film om CliniSenz system