CliniSenz® Analyzer

Nästa generations patientövervakning

  • Detekterar tidiga tecken på komplikationer
  • Skapar förutsättningar för tidig diagnos
  • Kontinuerliga mätningar
  • Provtagningsintervall mellan 5 minuter upp till 4 timmar

CliniSenz® Analyzer är framtidens system för postoperativ och kontinuerlig övervakning av patienter i sjukhusmiljö. Systemet behöver endast små provvolymer för analys och resultaten från CliniSenz® Analyzer är specifika och har hög precision. Analysatorn arbetar med enzymbaserat värmeflöde vilket minskar risken för störningar från andra substanser såsom läkemedel. CliniSenz® Analyzer används tillsammans med OnZurf® Probe och andra mikrodialyskatetrar. CliniSenz® Analyzer är under utveckling och en del av Senzime labs produktinkubator för framtida lansering. 


Se filmen om CliniSenz® system