ExSpiron 2Xi

Det första och enda icke-invasiva övervakningssystemet av andningsvolym och minutventilering hos patienter inom sluten och öppenvård

Minutventilation är volymen luft som en person andas ut per minut mätt som liter/min. En förändring i minutventilation är en av de allra tidigaste indikatorerna på en försämrad andning. Metoder för att tillförlitligt och icke-invasivt övervaka förändringar i andningsfunktion hos patienter är begränsade.

ExSpiron möjliggör patientnära icke-invasiv övervakning av andningsvolym, något som har visat sig ge en av de tidigaste indikationerna på förändringar i andningsfunktion.

Hur funkar det?

ExSpiron är en kompakt och fristående monitor som kan följa patienten genom alla delar av vårdtillfället. Den inkluderar en intuitiv display med användarvänligt gränssnitt som visar värden och trender för:

Minutventilation

(MV, Liter/min)

Andningsvolym per minut (med eller utan extratillskott av syrgas)

Minute ventilation

Tidalvolym

(TV, mL)

Andningsvolym per andetag (med eller utan extratillskott av syrgas)

Tidal_volume

Andningsfrekvens

(RR)

Antalet andetag per minut

 

Respiratory_rate

ExSpirons engångssensor

Den inkluderade PadSet-sensorn placeras på bröstkorgens framsida. Detta gör den:

  • Bekväm för patienten
  • Anpassad till vuxen- och barnstorlekar
  • Enkel att placera och sätta fast
  • Lämplig för 24-timmars användning

Användningsområden

  • Uppvakningsavdelning (UVA)
  • Intensivvård
  • Procedursedering
  • Smärtbehandling
  • Vårdavdelning

Utvalda publikationer

PACU

Continuous non-invasive respiratory volume monitoring for the identification of patients at risk for opioid induced respiratory depression and obstructive breathing patterns. Voscopoulos C, MacNabb CM, Freeman J, Galvagno SM, Ladd D, George E. J Trauma Acute Surg. 2014; 77: S208-S215. doi: 10.1097/TA.0000000000000400. Read at PubMed

Evaluation of a Novel Non-Invasive Respiration Monitor Providing Continuous Measurement of Minute Ventilation in Ambulatory Subjects in a Variety of Clinical Scenarios. Voscopoulos C, Brayanov J. Ladd D, Lalli M, Panasyuk A, Freeman J. Anesth Analg 2013; 117: 91-100 Read at PubMed

Operational Realities in the PACU: Staffing and Monitoring for Safe Post-Operative Care. Weissman C, Freeman J. Anesth Analg. 2014; 119: 1249-1250 Read at PubMed

Perioperative Considerations for COVID-19 Patients Implementation Scienebased Approach for Practicing Perioperative Surgical Home (PSH). Shah N, Qiu C, Chung E, Lopez M, Feng M, Desai,V. Anesth Periop Med. 2021;1(1):5

ICU

The application of a novel non-invasive respiratory monitor (ExSpironTM) in the extubation of a patient with persistent upper airway swelling. Williams GW, Sharma A, Chen PR. J Med Cases. 2014; 7:388-391.

Novel Applications of a Non-Invasive Respiratory Volume Monitor for Intensive Care in Kenya. Schlesinger J. Resp Care. [ePub ahead of Print], doi: 10.4187/respcare.03744 Read at PubMed

Non-invasive respiratory volume monitoring in patients with traumatic thoracic injuries. Galvagno S, Brayanov B, Corneille M, Voscopoulos C, Sordo S, Ladd D, Freeman J. Trauma [ePub ahead of Print] October 29, 2014. doi: 10.1177/1460408614551977

Awake prone position reduces work of breathing in patients with COVID-19 ARDS supported by CPAP.Chiumello D, Chiodaroli E, Coppola S, Cappio Borllino S, Granata C, Pitmada M, Garcia P. Anals of Intensive Care (2021) 11:179

Procedural Sedation

Monitoring Minute Ventilation versus Respiratory Rate to Measure the Adequacy of Ventilation in Patients Undergoing Upper Endoscopic Procedures. Holley K, MacNabb CM, Georgiadis P, Minaysan H, Shukla A, Mathews D. J Clin Monit Comput. [ePub ahead of Print], doi: 10.1007/s10877-015-9674-y Read at PubMed

The Use of a Non-Invasive Respiratory Volume Monitor to Assess the Effect of Airway Maneuvers and Propofol on Ventilation during Upper Endoscopy. Holley K, Mathews D, Ladd D, Campana L, Schapiro H. Open J Anesth. 2014; 4: 281-290, doi: 10.4236/ojanes.2014.411041 Read at PubMed

Performance

Evaluation of a Novel Non-Invasive Respiration Monitor Providing Continuous Measurement of Minute Ventilation in Ambulatory Subjects in a Variety of Clinical Scenarios. Voscopoulos C, Brayanov J. Ladd D, Lalli M, Panasyuk A, Freeman J. Anesth Analg 2013; 117: 91-100

Monitoring Minute Ventilation versus Respiratory Rate to Measure the Adequacy of Ventilation in Patients Undergoing Upper Endoscopic Procedures. Holley K, MacNabb CM, Georgiadis P, Minaysan H, Shukla A, Mathews D. J Clin Monit Comput. (ePub ahead of print), doi: 10.1007/s10877-015-9674-y. Read at PubMed

Other Need-related Publications

Postoperative Opioid-induced Respiratory Depression- A Closed Claims Analysis. Lorri A. Lee, M.D. Anesthesiology 2015; 122:659-65

Preventing Respiratory Depression. Daniel I. Sessler, M.D. Anesthesiology 2015; 122:484-5

Breathing is good. Michael Ramsay. J Clin Monit Comput. DOI 10.1007/s10877-014-9601-7

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.