TetraGraph | Integrering med patientdatahanteringssystem

Device Connectivity

Få tillgång till EMG-teknik för NMT genom anslutningslösningar till TetraGraph TOF Monitor.

Data från TetraGraph Monitor kan överföras till utvalda patientövervakningssystem. NMT-data kommer att integreras i befintlig infrastruktur, vilket gör det möjligt att ladda upp patientdata till den lokala elektroniska patientjournalen (EMR).

Philips-gränssnitt

TetraGraph Philips Interface möjliggör överföring av neuromuskulär parametrar; (TOFC, TOFR, PTC, TOF-linjer) till Philips patientmonitorer och data från TetraGraph visas på Philips Intellivue-monitorn.

  • TetraGraphs EMG-mätningar visas på Philips Intellivue-monitorn
  • TOF-data från TetraGraph behandlas som andra Philips-data
  • Möjliggör uppladdning av EMG TOF-data till din befintliga elektroniska patientjournal

Philips-monitorer som stöds

  • Philips CME-monitorfamilj. Programvaruversion C eller högre
  • Philips IntelliVue MP40/50/60/70/80/90/MX400/450/500/550/600/MX700/MX800. Programvarurevision H15 eller högre

Kompatibla Philips IntelliBridge-system

  • PIIC iX IntelliVue Information Center iX (SW-version B.0)
  • PIC iX Patient Information Center iX (SW-version C.0 eller högre)

EC10 modul

  • OpenInterface-drivrutin version A.6 eller högre

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.