TetraGraph® Device Connectivity

Data från TetraGraph® monitor kan överföras till utvalda patientmonitoreringssystem där NMT-data integreras i befintlig infrastruktur, vilket möjliggör uppladdning av patientdata till en lokal elektronisk patientjournals-lösning.


TetraGraph Philips Interface

TetraGraph Philips Interface möjliggör överföring av neuromuskulära parametrar; TOFR, TOFC, PTC, TOF bars, till Philips patientmonitorer och data från TetraGraph® visas då på Philips IntelliVue monitor.