Data Management- Exportera Data

Med TetraConnect är det enkelt för klinikern att se och exportera data från TetraGraph® i såväl PDF- som Excelformat. Webbportalen ger dessutom användaren access till omfattande dataposter för klinisk användning eller att användas i forskningssyfte. Det är också möjligt att markera händelser, göra annoteringar och att se den under kirurgin uppmätta neuromuskulära responsen (TOFR, TOFC, PTC) i detaljerade grafer.