Produkter: TetraGraph® & TetraSens

TetraGraph® är ett CE-märkt och FDA-godkänt, innovativt och användarvänligt digitalt system för övervakning av patienter som genomgår narkos med muskelavslappnande läkemedel. TetraGraph® är avsedd att enkelt och exakt mäta effekterna av muskelavslappnande läkemedel vilket hjälper läkaren att fatta beslut om graden av neuromuskulär funktion i realtid och således när det är säkert att väcka patienten efter operation. Systemet består av en bärbar, handhållen patientövervakningsenhet och engångssensorer.

Genom att förebygga komplikationer och möjlig­göra för vårdpersonal att följa riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph® till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader. Den potentiella globala marknaden för TetraGraph® är beräknad till 166 000 operationssalar som årligen genomför 79 miljoner operationer.

TetraGraph®

TetraSens