Vår Mission

Att utveckla högteknologiska och digitala lösningar för att rädda liv, optimera patienthälsan, minska komplikationer och sänka vårdkostnader i samband med kirurgiska ingrepp.


Vår Vision

En värld utan narkosrelaterade komplikationer.


Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph® till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader.
I Senzimes utvecklingsportfölj ingår även innovativa, patientorienterade lösningar som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av biologiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnadsvätska – CliniSenz® Analyzer och OnZurf® Probe.
Senzimes vision är en värld helt fri från narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI).