Organisation

Senzime är ett svenskt medicinteknikföretag som har sitt globala huvudkontor i Uppsala och dotterbolag i USA och Tyskland. I Uppsala sker också delar av tillverkningen fr.o.m. tredje kvartalet 2021. Dotterbolagen är etablerade för att med egna säljorganisationer etablera Senzimes teknologi och produktutbud på dessa marknader. Senzime har en innovationsdriven kultur och har lyckats attrahera mycket kompetenta medarbetare med expertis inom sina respektive områden.

Senzimes teknologi har sitt ursprung i forskning vid Mayo Clinic College of Medicine i Florida, USA, och säljer sina i dag produkter över hela världen. Senzimes framgång och etablering på sjukhus runt om i världen bygger på nära relationer till sjukhuspersonalen och produkt- och tjänsteutvecklingen sker i nära dialog med experter. Under åren har Senzime utvecklat ett brett nätverk av tongivande experter och ambassadörer för teknologin tack vare att produkterna prövas ut på sjukhusen innan de köps in.

Vår mission är att utveckla högteknologiska och digitala lösningar som räddar liv, optimerar patienthälsan, minskar komplikationerna och sänker vårdkostnaderna i samband med kirurgiska ingrepp. Vi finns till för att säkerställa en säker objektiv övervakning vid narkos och att man vaknar säkert efter narkos. Vår vision är därför en värld utan anestesirelaterade komplikationer.