OM OSS

Senzime är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför CE-märkta och FDA-godkända medicin­tekniska system, drivna av unika algorit­mer och engångssensorer som bedömer patientens muskelfunktion inför, under och efter operation med narkos. Företa­gets mål är att bidra till förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården.

Senzimes system heter TetraGraph® och mäter digitalt och kontinuerligt graden av neuromuskulär blockad i syfte att förebyg­ga komplikationer. Färre komplikationer leder till mindre lidande för patienter men bidrar även till kortare sjukhusvistelser och minskade vårdkostnader. Senzimes vision är att TetraGraph® ska användas vid varje operation där muskelrelaxerande läkeme­del används, för ett säkert uppvaknande för alla patienter.

I Senzimes utvecklingsportfölj ingår även innovativa, patientorienterade lösningar som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av biologiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnadsvätska – CliniSenz® Analyzer och OnZurf® Probe.

Senzime verkar på en global växande marknad som idag enbart i Europa och USA värderas till över 15 miljarder SEK årligen. Idag har Senzime försäljning i 29 länder, varav de viktigaste marknaderna är USA, Tyskland, Frankrike, Italien, Storbri­tannien, Spanien, Schweiz, Sydkorea och Japan. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI) och planerar att under 2021 flytta till Nasdaq Stockholms huvudlista.