VD har ordet

CEO-Statement

Stark tillväxt i USA drivet av nya kunder och ökad användning av engångssensorer

Vi avslutade tredje kvartalet mycket starkt. Vi har under kvartalet sett en ökad användning av engångssensorer på våra nyckelmarknader, vilket återspeglar den växande installerade basen av monitorer och intresset för vår teknologi. Sammantaget ökade försäljningen med 159 procent till 3,7 miljoner kronor för tredje kvartalet och justerat för förvärvet av Respiratory Motions (RMI) och valutaeffekter var tillväxten 79 procent. Bruttovinsten uppgick till 2,6 miljoner kronor, med en bruttomarginal på 69,6 procent. Bruttomarginalen fortsatte att stärkas till följd av den starka försäljningsutvecklingen på den amerikanska marknaden.

Den installerade basen av TetraGraph® fortsatte att växa stadigt på våra nyckelmarknader och användningen av engångsensorer ökar, särskilt hos våra större sjukhuskunder. Försäljningen av monitorer ökade med 45 procent och engångssensorer med 113 procent under tredje kvartalet justerat för RMI och valutaeffekter. I Europa ökade försäljningen med 32 procent i och med 110 procent i USA justerat för RMI och valutaeffekter. Vi deltar för närvarande i flera upphandlingar i Europa och i förhandlingar i USA som vi bedömer kommer genomföras under 2023.

Förvärvet av RMI slutfördes i början av tredje kvartalet och verksamheten har nu konsoliderats och integrerats. Vi förväntar oss att den utökade produktportföljen genererar försäljningssynergier från 2023. Under tredje kvartalet bidrog ExSprion® till omsättningen med 0,8 MSEK. Produktionen av ExSpiron®-systemet flyttas nu till vår egen produktionsenhet i Uppsala, vilket vi räknar med kommer att ytterligare stärka bruttomarginalen på sikt.

De nya riktlinjerna som antagits av American Society of Anesthesiologists (ASA) innebär ett stort erkännande för Senzime och för de miljontals patienter som årligen drabbas av kritiska komplikationer av muskelparalyserande läkemedel. De nya kliniska riktlinjerna innehåller starka rekommendationer att övervaka patienter med en digital och kvantitativ monitor och inte enbart förlita sig på klinisk och subjektiv bedömning. Vidare ger ASA starka rekommendationer att snabba på användningen av kvantitativ övervakning för att förbättra patientsäkerheten. Senzimes TetraGraph® är ett patientövervakningssystem som uppfyller kraven i de nya amerikanska riktlinjerna, vilket möjliggör ökad patientsäkerhet och färre komplikationer.

Det tidigare aviserade strategiska partnerskapet med amerikanska Masimo fortskrider som planerat. Vår ambition är att modulen som utvecklas för att koppla TetraGraph® med deras patientövervakningslösning Root® lämnas in för godkännande i slutet av 2023 och lanseras i början av 2024.

Jag är tacksam för allt hårt arbete från alla Senzime-anställda och de insatser de gör för patienter på våra marknader. Med nya riktlinjer i USA och Europa på plats är vi på god väg att fortsätta våra ansträngningar att eliminera komplikationer för att rädda liv, förbättra patientvården och minska sjukvårdskostnaderna.

Pia Renaudin, VD

Uppsala i november 2022

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.