Organisation

Senzime är ett publiktmedicintekniskt bolag noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista, med huvudkontor och produktion i Uppsala och dotterbolag i USA och Tyskland.

Senzime har en innovationsdriven kultur och har lyckats attrahera högkvalificerade medarbetare med spetskompetens inom sina respektive områden. Våra medarbetare är vår mest värdefulla resurs och vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder stora utvecklingsmöjligheter och personliga utmaningar i en global organisation.

Vårt arbete är inspirerat av bolagets kärnvärden

Core Values Senzime

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.