Senzimes vision:

En värld utan narkos- och andningsrelaterade komplikationer

Vår mission

Att eliminera narkos- och andningsrelaterade komplikationer och sänka vårdkostnader i samband med kirurgiska ingrepp och akuta behandlingar, genom att utveckla och erbjuda toppmoderna, algoritm-drivna patientövervakningssystem till vårdgivare.

 

Vår vision

En värld utan narkos- och andningsrelaterade komplikationer.

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.