En värld utan narkosrelaterade komplikationer

Vår Mission

Att utveckla högteknologiska och digitala lösningar för att rädda liv, optimera patienthälsan, minska komplikationer och sänka vårdkostnader i samband med kirurgiska ingrepp.

 

Vår Vision

En värld utan narkosrelaterade komplikationer.

 

 

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.