Drivkrafter som påverkar Senzimes marknadstillväxt

Icon Surgery

Ökat antal operationer

Senzimes marknadsfokus är de operationer där muskelparalyserande läkemedel används, en marknad som ökar årligen. TetraGraphs användarvänlighet och precision driver användningen av ny teknologi.

Icon Guideline

Riktlinjer och protokollstyrd användning ökar

Fler och fler riktlinjer såväl nationellt som på sjukhusnivå driver användningen av objektiv neuromuskulära monitorering.

Icon Digital Technology

Digital Transformation

Trenden går mot individanpassad vård för bättre resultat, med teknologier som kan användas vid alla typer av operationer.

Market Drivers Hospital Bed Icons 1000x563px

Hög andel komplikationer

Hos ca: 60% av alla patienter som får muskelrelaxerande läkemedel tas andningstuben bort för tidigt vilket leder till onödiga komplikationer. Med tillförlitliga monitorer i samtliga operationssalar och att de används vid varje operation kan minska andelen komplikationer.

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.