Vi är Senzime

Om oss

Senzime är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför CE- och FDA-godkända övervakningssystem för patienter som genomgår anestesi. Senzimes anställda över hela världen är engagerade i visionen om en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Sex av tio patienter som vaknar upp efter operation har inte återfått full muskelfunktion och riskerar därmed att drabbas av kritiska andningskomplikationer.

TetraGraph-systemet hjälper sjukvårdspersonalen att förbättra patientvården och minska vårdkostnaderna genom att digitalt och kontinuerligt mäta graden av neuromuskulär blockad under och efter operation. Senzime verkar på världens ledande marknader med en marknadspotential på över 15 miljarder SEK per år. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholms huvudmarknad (ticker SEZI).

Senzime Strategy

Senzimes system heter TetraGraph® och mäter digitalt och kontinuerligt graden av neuromuskulär blockad i syfte att förebyg­ga komplikationer. Färre komplikationer leder till mindre lidande för patienter men bidrar även till kortare sjukhusvistelser och minskade vårdkostnader. Senzimes vision är att TetraGraph® ska användas vid varje operation där muskelrelaxerande läkeme­del används, för ett säkert uppvaknande för alla patienter.

I Senzimes utvecklingsportfölj ingår även innovativa, patientorienterade lösningar som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av biologiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnadsvätska – CliniSenz® Analyzer och OnZurf® Probe.

Senzime verkar på en global växande marknad som idag enbart i Europa och USA värderas till över 15 miljarder SEK årligen.

Idag har Senzime försäljning i 29 länder, varav de viktigaste marknaderna är USA, Tyskland, Frankrike, Italien, Storbri­tannien, Spanien, Schweiz, Sydkorea och Japan.

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.