Vi är Senzime

Om oss

Senzime är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför CE- och FDA-godkända patientövervakningssystem. Senzimes anställda över hela världen är engagerade i visionen om en värld utan narkos- och andningsrelaterade komplikationer.

Senzime employees discussing around a table

Företaget marknadsför en innovativ portfölj av lösningar, inklusive TetraGraph® och ExSpiron® 2Xi för realtidsövervakning av neuromuskulär funktion och andning under och efter operation. Målet är att hjälpa till att eliminera vårdrelaterade komplikationer och radikalt minska kostnader i samband med kirurgiska ingrepp och akuta behandlingar.

Senzime siktar på en marknad som värderas till över 40 miljarder SEK per år.

Idag har Senzime försäljning i 29 länder, varav de viktigaste marknaderna är USA, Tyskland, Frankrike, Italien, Storbri­tannien, Spanien, Schweiz, Sydkorea och Japan.

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.