Pressmeddelanden & nyheter

2021-09-17 11:15
Nyhet: Uppsala den 17 september 2021. I oktoberutgåvan av Anesthesiology 2021, det amerikanska anestesiförbundets officiella tidskrift, har en jämförande studie mellan Senzimes EMG-system TetraGraph och TOF-Watch AMG-system publicerats...

2021-09-13 16:35
Nyheter: Uppsala den 13 september 2021. Nyligen publicerade studier visar att EMG monitorering kan bidra till att minska allvarliga komplikationer vid användning av muskelrelaxerande läkemedel, samtidigt som införande av kvantitativ neuromuskulär...

2021-08-27 09:04 Regulatorisk Delårsrapport
Korrekt språkversion i bilaga. Pressmeddelande: Uppsala, 27 augusti, 2021. Senzime ABs (publ) delårsrapport för januari – juni 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com. Finansiell information april...

2021-08-27 08:45 Regulatorisk
Pressmeddelande: Uppsala, 27 augusti, 2021. Senzime ABs (publ) delårsrapport för januari – juni 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com. Finansiell information april - juni Finansiell information januari...

2021-08-18 10:45
Nyhet: Uppsala den 18 augusti 2021. Senzime meddelar idag att bolaget bjuder in analytiker, investerare och mediarepresentanter till en virtuell kapitalmarknadsdag måndagen den 4 oktober kl. 14.00-16.30 Behovet av monitorering vid narkos för...

2021-06-30 07:00 Regulatorisk
Uppsala, 30 juni 2021. Senzime AB (publ) meddelar att bolagets aktier idag upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. ”En fantastisk milstolpe för Senzime som nu noteras på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Senzime är...

2021-06-24 11:05 Regulatorisk
Uppsala, 24 juni 2021. Senzime AB (publ) meddelade den 23 juni 2021 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls...

2021-06-23 15:30 Regulatorisk
Uppsala, 23 juni 2021. Senzime AB (publ) meddelar att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt bolagets ansökan om att uppta bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Godkännandet är villkorat...

2021-06-17 12:15
Nyheter: Uppsala den 17 juni 2021. Säljare av TetraGraph kommenterar utvecklingen i Storbritannien som en följd av de nya nationella riktlinjerna. I slutet av maj informerade vi om offentliggörandet av nya riktlinjer i Storbritannien och...

2021-05-22 20:30
Nyhet: Uppsala, den 22 maj 2021. Senzime AB (publ) meddelar idag att organisationen för brittiska experter i anestesiologi, Association of Anaesthetists, har utfärdat nya riktlinjer för monitorering av neuromuskulär blockad i Storbritannien...