Pressmeddelanden och nyheter

2023-03-10 15:15 Regulatory
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION I...
2023-03-09 15:30 Regulatory
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION I...
2023-02-16 14:20 Regulatory
Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 23 januari 2023 att styrelsen beslutat om en nyemission av aktier om cirka 100 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare...
2023-02-16 09:22 Regulatory
Extra bolagsstämma i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) hölls den 16 februari 2023, varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier...
2023-02-09 10:15
TetraSens® Pediatric har fått regulatoriskt godkännande i Japan, vilket stödjer Senzimes utrullning av sina innovativa patientövervakningssystem Uppsala, 9 februari, 2023. Senzime AB (publ) meddelar idag att TetraGraph-systemet...
2023-02-01 08:59 Regulatory
Ett av de ledande barnsjukhusen i USA kommer att implementera Senzimes system för kvantitativ övervakning Uppsala, 1 februari 2023. Senzime AB (publ) meddelar idag att ett av de ledande barnsjukhusen i USA har beslutat sig för att köpa...
2023-02-01 08:30 Regulatory Interim
Pressmeddelande: Uppsala, 1 februari 2023. Senzime AB:s (publ) delårsrapport för januari – december 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com. Finansiell information oktober – december 2022 Finansiell...
2023-01-26 14:30
Senzime bjuder in investerare, analytiker och press till en presentation av rapporten för det fjärde kvartalet 2022 den 1 februari kl. 14.00. Rapporten kommer att publiceras kl 08.30 samma dag. Under presentationen kommer Senzimes vd Pia Renaudin...
2023-01-23 19:19 Regulatory
Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) offentliggör preliminär finansiell information för det fjärde kvartalet 2022, ger en allmän uppdatering kring Bolagets finansiella och operationella utveckling...
2023-01-23 19:17 Regulatory
Aktieägarna i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 februari 2023 kl. 08.30 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Vaksalagatan 10, Uppsala. Anmälan m.m. Aktieägare...

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.