Pressmeddelanden och nyheter

2022-11-16 09:05
Den europeiska organisationen för anestesi och intensivvård rekommenderar nu starkt att använda kvantitativ neuromuskulär övervakning för att förebygga komplikationer kopplade till muskelavslappnande preparat. Senzimes...
2022-11-15 10:00 Regulatory
Uppsala, den 15 november 2022. Senzime AB (publ) kommer på dagens investerarevent att ge en uppdatering avseende strategin efter förvärvet av Respiratory Motion (RMI), beskriva marknadsmöjligheterna givet de kommande kliniska riktlinjerna...
2022-11-10 14:30
Senzime AB (publ) bjuder in investerare, analytiker och media till ett digitalt investerarevent den 15 november 2022, kl 13.00-15.00. Pia Renaudin, VD, kommer tillsammans med Kay Krüger (Affärsansvarig för den nyligen förvärvade...
2022-11-10 08:30 Regulatory Interim
Pressmeddelande: Uppsala, 10 november 2022. Senzime AB:s (publ) delårsrapport för januari – september 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com. Finansiell information juli – september 2022 Finansiell...
2022-10-27 10:00
Uppsala, den 27 oktober 2022. Senzime AB (publ) meddelar idag att American Society of Anesthesiologists (ASA) har röstat för att slutgiltigt godkänna kliniska riktlinjer avseende övervakning och reversering av neuromuskulär blockad...
2022-10-25 10:00
Senzime AB (publ) bjuder in investerare, analytiker och media till ett digitalt investerarevent den 15 november 2022 på eftermiddagen. Syftet är att ge en uppdatering av strategin efter förvärvet av Respiratory Motion, beskriva marknadsmöjligheterna...
2022-09-07 11:50
Uppsala, Sverige, den 7 september 2022: Senzime meddelar idag att en studie som publicerats i Saudi Journal of Anesthesia bekräftar att TetraGraph, företagets elektromyografi (EMG)-baserade monitor, är effektiv för övervakning...
2022-08-31 17:06 Regulatory
Extra bolagsstämma i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) hölls den 31 augusti 2022 genom poströstning, varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut. Styrelse Bolagsstämman beslutade att...
2022-08-18 07:55 Regulatory
Pressmeddelande: Uppsala, den 18 augusti 2022. Senzime meddelar idag att bolagets TetraGraph®-system nu även erhållit FDA 510k-godkännande för användning på barn med engångssensorn TetraSens Pediatric. Senzime...
2022-08-05 08:30
Nyhet: Uppsala, 5 augusti, 2022. Senzime meddelar idag lanseringen av TetraGraph® Xcom, en lösning som möjliggör kommunikation mellan TetraGraph® och Philips Capsule Medical Device Information Platform (MDIP). Integrationen möjliggör...

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.