Pressmeddelanden och nyheter

2022-07-01 18:00 Regulatory
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION...
2022-06-27 11:30 Regulatory
Extra bolagsstämma i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) hölls den 27 juni 2022 genom poströstning, varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut. Bemyndigande för styrelsen att besluta om...
2022-06-21 08:30 Regulatory
Pressmeddelande: Uppsala, den 21 juni 2022. Senzime meddelar idag att bolaget har tecknat strategiska connectivity- och licensavtal med Masimo, ett amerikanskt och globalt ledande bolag inom patientövervakningslösningar. Med avtalet ska en ny...
2022-06-16 21:30 Regulatory
Rättelse – Avstämningsdagen för bolagsstämman ska rätteligen vara den 16 juni 2022. Poströsten ska vara Bolaget till handa senast torsdagen den 23 juni 2022. Rösträttsregistrering som begärts i sådan...
2022-06-02 09:20
Senzime AB (publ) meddelade den 1 juni att har ingått avtal om att förvärva det amerikanska bolaget Respiratory Motion. Baserat på detta offentliggörande bjuder Senzime in investerare, analytiker och media till en webcast (på...
2022-06-01 21:45 Regulatory
Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) har genomfört en riktad nyemission av 5 263 158 aktier till en teckningskurs om 19 kronor per aktie (den ”Riktade Emissionen”), varigenom Bolaget tillförs cirka...
2022-06-01 17:32 Regulatory
Aktieägarna i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 juni 2022. Styrelsen har – med stöd av lag (2022:121) om tillfälliga undantag för...
2022-06-01 17:31 Regulatory
Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) avser att genomföra en nyemission av aktier till ett belopp motsvarande cirka 100 miljoner kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare (den ”den...
2022-06-01 17:30 Regulatory
Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i det amerikanska företaget Respiratory Motion, Inc. (“Respiratory Motion”), för ett initialt...
2022-05-19 15:15 Regulatory
Uppsala 19 maj, 2022 – Senzime meddelar idag att bolaget har pågående slutförhandlingar avseende ett strategiskt licens- och utvecklingsavtal med en marknadsledande global aktör inom patientmonitorering. Avtal förväntas...

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.