Finansiella mål

  • Senzime ska bli marknadsledande inom segmentet peri- och postoperativ neuromuskulär övervakning, med en långsiktig global marknadsandel på minst 10 %.
  • Senzime kommer att nå minst 200 MSEK i intäkter under 2023, vilket motsvarar en försäljningsökning på 100% jämfört med 2022.
  • Senzime når lönsamhet 2023.