Valberedning i Senzime

Årsstämman den 11 maj 2021 beslutade att inrätta en valberedning inför den årsstämma som kommer att hållas 2022. Fullständigt beslut (inklusive valberedningsinstruktion) finns i protokoll från Årsstämma 2021 vilket återfinns under avsnitt Bolagsstyrning/Bolagsstämmor.