Externa revisorer

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes vid årsstämman den 11 maj 2021 till Senzime revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2022. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Leonard Daun.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har varit Bolagets revisor sedan den 27 april 2016. Leonard Daun har under hela denna tid varit huvudansvarig revisor.

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.