Bolagsstyrningsrapporten kommer läggas upp Q2, 2022.