Bolagsstämma

Årsstämma 2023

Årsstämma i Senzime äger rum tisdagen den 16 maj 2023 i Uppsala.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast den 28 mars 2023.

Begäran ska ställas till styrelsen för Senzime AB och skickas till styrelseordförande Philip Siberg via e-post till philip.siberg@senzime.com eller post till Senzime AB, Att. Philip Siberg, Ulls väg 41, 756 51 Uppsala.

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.