Ägarstruktur

Tio största aktieägarna, 30 december 2022 Andel av kapital (%) Antal aktier
Familjen Crafoord 16,4 11 487 100
Handelsbanken Fonder AB 6,9 4 826 242
Segulah Venture AB och AB Segulah 6,5 4 427 726
TIN Ny teknik 5,8 4 052 631
Pershing Llc. 5,3 3 717 328
Fjärde AP-fonden 4,6 3 226 315
Sorin J Brull 4,6 3 223 528
Swedbank Robur Microcap 4,0 2 818 947
Familjen Lindskog 3,2 2 248 977
Stone Bridge Biomedical 3,1 2 172 030
Övriga 39,6 27 683 161
Totalt antal aktier 100,0 69 883 985

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.