Senzime i korthet

Senzime utvecklar och marknadsför CE-märkta och FDA-godkända medicintekniska system, drivna av unika algoritmer och engångssensorer som bedömer patientens muskelfunktion inför, under och efter operation med narkos.

Företagets mål är att bidra till förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Senzimes system heter TetraGraph® och mäter digitalt och kontinuerligt graden av neuromuskulär blockad i syfte att förebygga komplikationer. Färre komplikationer leder till mindre lidande för patienter men bidrar även till kortare sjukhusvistelser och minskade vårdkostnader.

Senzimes vision är att TetraGraph® ska användas vid varje operation där muskelrelaxerande läkemedel används, för ett säkert uppvaknande för alla patienter.

Den globala utmaningen

Sjuttio år efter introduktionen av muskelavslappnande läkemedel i anestesipraxis, står anestesiologer fortfarande inför utmaningen när det gäller korrekt hantering av neuromuskulär blockad efter operation.

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.