Senzime för investerare

Vi är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför CE- och FDA-godkända patientövervakningssystem. Målet är att hjälpa till att eliminera vårdrelaterade komplikationer och radikalt minska kostnader i samband med kirurgiska ingrepp och akuta behandlingar.

Presentation av Senzimes rapport för Q4 2022, 1 februari

Se en inspelad version via Fourth Quarter Report Presentation.

Du kan också ladda ner presentationen i PDF på denna länk.

Företrädesemission 2023

Den extra bolagsstämman i Senzime AB (publ), som hölls den 16 februari 2023, fattade beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Inspelat den 1 december 2022

Senzime på Erik Penser Banks healthcare-dag

Pia Renaudin berättar vad Senzime är och gör, beskriver vårt produkterbjudande och senaste nyheter samt ger en kort finansiell uppdatering.

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.