Philip Siberg

Philip Siberg

Styrelsens ordförande

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1973

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Civilingenjörsexamen, Kungliga tekniska högskolan

Huvudsaklig sysselsättning: Partner på Southbloom Corporate Finance samt professionell styrelseledamot.

Andra uppdrag: Styrelseordförande på Acarix AB (publ.) och EEP Capital LLC. VD och styrelsesuppleant i Longmeadow Farm AB, samt rådgivare till entreprenörer och startupbolag inom life sciences och medicinsk teknik.

Tidigare uppdrag: VD och medgrundare av Acacia Designs BV (förvärvat av Senzime år 2016), VD och med-gundare av Coala Life AB (publ.), VD för Stille AB (publ.), VD och styrelseordförande i Dipylon Medical AB (formerly CMA Microdialysis AB).

Philip Siberg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till andra större aktieägare.

Aktieinnehav i Senzime: Philip Siberg äger personligen och genom Longmeadow Farm AB sammanlagt 607 989 aktier.

Philip Siberg

Philip Siberg

Philip Siberg
Adam-Dahlberg

Adam Dahlberg

Adam Dahlberg
Eva_Walde

Eva Walde

Eva Walde
Lennart-Kalen

Lennart Kalén

Lennart Kalén
Sorin-J-Brull

Sorin J. Brull

Sorin J. Brull
Laura_Piccinini

Laura Piccinini

Laura Piccinini
Jenny_Freeman

Jenny E Freeman, MD

Jenny E Freeman, MD

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.