Jenny_Freeman

Jenny E Freeman, MD

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2022.

Född: 1954

Nationalitet: Amerikan

Utbildning: Doktorsexamen från NYU Medical School, grundexamen från Yale i molekylär biokemi och biofysik.

Huvudsaklig sysselsättning: Medical device development (JEF-Core, Inc.), pediatrisk hjärt- och thoraxkirurgi.

Andra uppdrag: En av grundarna till Respiratory Motion Inc. 40 års erfarenhet av medicin, medicinsk forskning, teknologiutveckling och entreprenörskap inklusive pediatrisk kardiovaskulär kirurgi, biomedicinsk forskning och produktinnovation. Strategisk rådgivning och analys av hälsovårdsföretag för finansiella institut. Över 70 medicinska publikationer och 40 patent utfärdade eller under process.

Tidigare uppdrag: Ledande roller inkluderade drivandet av kirurgiska metoder, utveckling av nya program och grundandet av Respiratory Motion, JEF-Core och Cheirologic Partners. Utbildad i hjärt-thoraxkirurgi tillsammans med Frank Spencer, John Kirklin, Aldo Casteneda och William Norwood.

Jenny E Freeman är inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till andra större aktieägare.

Aktieinnehav i Senzime: 0

Adam-Dahlberg

Adam Dahlberg

Adam Dahlberg
Eva_Walde

Eva Walde

Eva Walde
Goran_brorsson_website_edited

Göran Brorsson

Göran Brorsson
Jenny_Freeman

Jenny E Freeman, MD

Jenny E Freeman, MD
Laura_Piccinini

Laura Piccinini

Laura Piccinini
Sorin-J-Brull

Sorin J. Brull

Sorin J. Brull

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.