Goran_brorsson_website_edited

Göran Brorsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2023

Nationalitet: Svensk

Född: 1952

Utbildning: MBA från Göteborgs Universitet, International Management Program på International Management Institute, Geneve.

Huvudsaklig sysselsättning: Göran arbetar sedan 2015 som fristående rådgivare till medicintekniska och life science företag.

Andra uppdrag: Styrelseordförande Suturion AB, styrelseordförande Stairway Medical, styrelseledamot Purac AB, styrelseledamot Albin Invest och partner Middle Branch Partner.

Tidigare uppdrag: Göran har mer än 40 års erfarenhet från ledande positioner på små och medelstora bolag samt större företag i Norden, Europa, USA och Asien. Göran har haft ledande operativa roller inom försäljning, tillverkning och distribution av medicintekniska produkter. Mellan åren 2000 och 2015 var Göran Brorsson Vd för Elos Medtech AB.

Göran Brorsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till andra större aktieägare.

Aktieinnehav i Senzime: 1 500 aktier.

Adam-Dahlberg

Adam Dahlberg

Adam Dahlberg
Eva_Walde

Eva Walde

Eva Walde
Goran_brorsson_website_edited

Göran Brorsson

Göran Brorsson
Jenny_Freeman

Jenny E Freeman, MD

Jenny E Freeman, MD
Laura_Piccinini

Laura Piccinini

Laura Piccinini
Sorin-J-Brull

Sorin J. Brull

Sorin J. Brull

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.