Eva_Walde

Eva Walde

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1963

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg.

Huvudsaklig sysselsättning: Oberoende rådgivare och styrelseledamot.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Sedana Medical AB.

Tidigare uppdra: Mer än 20 års erfarenhet I ledande roller I företag som Johnson & Johnson, Pfizer och Thermo Fisher.

Eva Walde är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till andra större aktieägare.

Aktieinnehav i Senzime: 0

Adam-Dahlberg

Adam Dahlberg

Adam Dahlberg
Eva_Walde

Eva Walde

Eva Walde
Goran_brorsson_website_edited

Göran Brorsson

Göran Brorsson
Jenny_Freeman

Jenny E Freeman, MD

Jenny E Freeman, MD
Laura_Piccinini

Laura Piccinini

Laura Piccinini
Sorin-J-Brull

Sorin J. Brull

Sorin J. Brull

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.