Adam-Dahlberg

Adam Dahlberg

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2000

Född: 1973

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Huvudsaklig sysselsättning: Investerare i life sciences, nya material och mjukvara.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Acuvi och Corline Biomedical AB (publ.).

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Senzime AB (publ).

Adam Dahlberg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men ej oberoende i förhållande till andra större aktieägare.

Aktieinnehav i Senzime: Adam Dahlberg äger 3 601 344 aktier. Därtill äger Ebba 2 048 409 aktier, Crafoordska stiftelsen 1 731 766 aktier, Margareta Nilsson 2 231 142 aktier, Anna Manhusen 1 358 230 aktier, AB Pethle 244 663 aktier och Carl Rosenblad 271 546 aktier, vilka samtliga är närstående till Adam Dahlberg.

Philip Siberg

Philip Siberg

Philip Siberg
Adam-Dahlberg

Adam Dahlberg

Adam Dahlberg
Eva_Walde

Eva Walde

Eva Walde
Lennart-Kalen

Lennart Kalén

Lennart Kalén
Sorin-J-Brull

Sorin J. Brull

Sorin J. Brull
Laura_Piccinini

Laura Piccinini

Laura Piccinini
Jenny_Freeman

Jenny E Freeman, MD

Jenny E Freeman, MD

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.