Adam-Dahlberg

Adam Dahlberg

Styrelsens ordförande

Styrelseledamot sedan 2000

Född: 1973

Nationalitet: Svensk

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Huvudsaklig sysselsättning: Investerare i life sciences, nya material och mjukvara.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Acuvi och Corline Biomedical AB (publ.).

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Senzime AB (publ).

Adam Dahlberg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men ej oberoende i förhållande till andra större aktieägare.

Aktieinnehav i Senzime: Adam Dahlberg äger 5 021 612 aktier. Därtill äger Ebba Fischer 2 458 090 aktier, Crafoordska stiftelsen 2 078 119 aktier, Margareta Nilsson 2 677 370 aktier, Anna Manhusen 1 629 876 aktier, AB Pethle 293 595 aktier och Carl Rosenblad 325 855 aktier, vilka samtliga är närstående till Adam Dahlberg.

Adam-Dahlberg

Adam Dahlberg

Adam Dahlberg
Eva_Walde

Eva Walde

Eva Walde
Goran_brorsson_website_edited

Göran Brorsson

Göran Brorsson
Jenny_Freeman

Jenny E Freeman, MD

Jenny E Freeman, MD
Laura_Piccinini

Laura Piccinini

Laura Piccinini
Sorin-J-Brull

Sorin J. Brull

Sorin J. Brull

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.