Förtroende | Noggrannhet | Inga begränsningar

Elektromyografi

Den senaste tekniken för att hantera neuromuskulär blockad

Förbättra din kliniska praxis

Vad är elektromyografi (EMG)?

Elektromyografi (EMG) mäter den elektriska signalen under depolarisering vid den neuromuskulära förbindelsen. Muskelaktionspotentialen är den elektriska signal som kan mätas efter den neuromuskulära överföringen.

Tetragraph EMG monitor is a better indicator of adequate recovery from neuromuscular block and readiness for safe tracheal extubation than the acceleromyography monitor.


Nemes et al | Anesthesiology 2021


Ipsilateral and Simultaneous comparison of responses from Acceleromyography- and Electromyography- based Neuromuscular Monitors

Alla typer av operationer, alla patientpositioner

Med TetraGraphs EMG-teknik kan du enkelt och exakt bedöma patientens grad av muskelrelaxation för att vägleda dina beslut under alla typer av kirurgiska ingrepp, oavsett armposition eller placering under operationsdukar som kan förhindra tillgången till patientens hand.

 • Robotkirurgi
 • Laparoskopi
 • Neurokirurgi
 • Ortopedi
 • Thoraxkirurgi

TetraGraph EMG vs. AMG

 • TetraGraph mäter den sammansatta muskelaktionspotentialen (CMAP), som indikerar den neuromuskulära receptorfunktionen; detta är tillförlitliga fysiologiska signaler som kan mätas
 • EMG är den ENDA tekniken som inte är beroende av eller kräver att tummen rör sig. Ingen rörelse mäts med EMG
 • TetraGraph kan användas vid alla typer av operationer och i alla patientpositioner
 • TetraGraph ger tillförlitliga mätningar oberoende av ofrivilliga patientrörelser hos patienter som kommer ut ur narkos
 • AMG kräver normalisering på grund av ”reverse fade” fenomenet, vilket inte krävs för EMG

EMG - Ny gold standard inom NMT monitorering

I likhet med andra tekniker innebär EMG stimulering av en perifer nerv och mätning av responsen som genereras av kontraktionen av den innerverade muskeln. Skillnaden från andra tekniker är att EMG mäter en elektrisk händelse som inträffar vid den neuromuskulära förbindelsen; aktiveringen av postsynaptiska receptorer av acetylkolin (en kemisk process) som omvandlas till ett mekaniskt svar (excitation- kontraktionskoppling), vilket resulterar i muskelkontraktion. Eftersom mätning av funktionen inte är beroende av fysisk rörelse (vilket MMG, AMG eller KMG kräver) är EMG en bättre indikator på ren neuromuskulär funktion – EMG är den nya gyllene standarden.

Varför EMG?

EMG measures the first signal

Förtroende

EMG mäter den första signalen

EMG är den enda tekniken som mäter den sammansatta muskelaktionspotentialen (CMAP). Muskelaktionspotentialen är den första signalen som kan mätas efter den neuromuskulära överföringen. 

No overestimated recovery

Noggrannhet

Ingen överskattad återhämtning

Kliniska publikationer har påvisat att andra tekniker, såsom KMG och AMG, tenderar att överskatta graden av neuromuskulär återhämtning jämfört med elektromyografi (EMG).

Arm can be tucked

Inga begränsningar

Armen kan bäddas in

EMG-teknik kan användas oberoende av handens position och kräver inte att tummen kan röra sig fritt.

EMG berättar historien

Neuromuskulära överföringsstadier och relaterade neuromuskulära överföringstekniker

Neuromuskulär transmission (NMT) är överföringen av en impuls mellan en nerv och en muskel i den neuromuskulära förbindelsen. EMG mäter den sammansatta aktionspotentialen, som är den första signal vi kan mäta under neuromuskulär transmission. EMG är därför särskilt lämpat för att övervaka effekten av muskelrelaxantia utan påverkan av mekaniska störningar.

 • Aktionspotential

 
 • Frisättning av acetylkolin

 
 • Öppning av kanal

 
 • Motorisk ändplatte-potential

 
 • Depolarisering
  Muskel membran

  EMG-mätning

 
 • Elektromekanisk koppling

 
 • Muskel kontraktion

  • Taktil mätning
  • MMG mätning
  • AMG mätning
  • KMG mätning
  • CMG mätning
 

Referenser

Nemes et al- Ipsilateral and Simultaneous comparison of responses from Acceleromyography- and Electromyography- based Neuromuscular Monitors, Anesthesiology 2021 Oct 1;135(4):597-611

Lee W. -The latest trend in neuromuscular monitoring; return of the electromyography, Anesth Pain Med 2021 April 30;16 (2):133-137

Murphy G.S, Brull S.J- Quantitative Neuromuscular Monitoring and Postoperative Outcomes: A Narrative Review, Anesthesiology 2022 Feb 1;136(2):345-361

Renew J.R et al- Comparison of the TetraGraph and TOFscan for monitoring recovery from neuromuscular blockade in the Post Anesthesia Care Unit, Journal of Clinical Anesthesia 71 (2021) 110234

Salminen J et al. Comparison of train-of-four ratios measured with Datex-Ohmeda´s M-NMT mechano-sensor and M-NMT electro-sensor. Journ of Clin Monitoring and Computing, 2016; 30(3),295-300

Naguib M, et al. Consensus Statement on perioperative Neuromuscular Monitoring. Anest Analg. 2018; 127(1):71-80

Naguib et al. Conceptual and technical insights into the basis of neuromuscular monitoring. Anaesthesia 2017;72:16-37

Liang SS, et al. An ipsilateral comparison of acceleromyography and electromyography during recovery from nondepolarizing neuromuscular block under general anesthesia in Humans. Anesth Analg 2013; 117:373-9

Murphy GS. Neuromuscular Monitoring in the Perioperative Period. Anesth Analg 2018; 126:464-468

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.