Prevent the Preventable

Senzime utvecklar och marknadsför unika CE- och FDA-godkända medicintekniska lösningar, drivna av unika algoritmer och sensorer för patientnära monitorering under narkos. TetraGraph® är ett system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad för att förebygga komplikationer, förbättra klinisk precision och förenkla hanteringen i vården. TetraGraph® bidrar genom neuromuskulär monitorering till att förebygga komplikationer och möjliggör för vårdpersonal att följa riktlinjer och läkemedels-rekommendationer och därigenom verka för kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader. Senzimes vision är en värld utan narkosrelaterade komplikationer och ett säkert uppvaknande för alla patienter. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK.

Senzimes innovativa monitor, TetraGraph®, supporterar optimal behandling av patienter som får läkemedel för neuromuskulär blockering (NMBAs). TetraGraph® kan användas från början till slut under operationen och möjliggör objektiv mätning av muskelblockeringens djup och titrering av läkemedelsdos för att säkerställa att patienten har återhämtat sig tillräckligt för att kunna spontanandas.

Senzimes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm´s main market sedan 30 Juni, 2021. Kortnamn för aktien är SEZI.

TetraGraph uppfyller kraven för CE märkning (CE 2797)

Kvarstående neuromuskulär blockering

Kvalitativ vs Kvantitativ monitorering

EMG

ny Guld standard


SENZIMES KAPITALMARKNADSDAG 4 OKTOBER

Senzime bjuder in analytiker, investerare och mediarepresentanter till en virtuell kapitalmarknadsdag måndagen den 4 oktober kl. 14.00-16.30

Länk till mer information och anmälan.


PRESSMEDDELANDEN & NYHETER

2021-10-15 09:05
Höjdpunkter från Senzimes medverkan vid American Society of Anesthesiologists årsmöte i San Diego

2021-10-04 09:00
Senzimes kapitalmarknadsdag: Uppdatering kring affärer, marknader och nyckeltal

2021-09-17 11:15
Senzimes TetraGraph på omslaget till den välrenommerade tidskriften Anesthesiology

Se alla »