TETRAGRAPH | EMG-BASERAD KVANTITATIV NEUROMUSKULÄR MONITORERING

En värld utan narkosrelaterade komplikationer

Scrolla

Investerare

Vår vision är en värld helt fri från narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på en global växande marknad som idag enbart i Europa och USA värderas till över 15 miljarder SEK årligen.

Nyhet! TetraSens Pediatric

Alla barn förtjänar ett säkert anestesiförfarande. Lanseringen av vår senaste produkt, TetraSens Pediatric, är en viktig milstolpe för att kunna erbjuda barn en säkrare anestesi med modern hantering av neuromuskulära blockader.

TetraSens pediatric är en sensor som är speciellt utformad för barns känsliga hud och konstruerad för att ge de mest exakta resultaten. Enkel att använda och pålitliga mätningar under alla kirurgiska ingrepp i alla kirurgiska positioner.

TetraSens Pediatric är CE-märkt och väntar för närvarande på godkännande av FDA.

Ett svenskt medicinteknikbolag

Senzime är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför CE-märkta och FDA-godkända medicin­tekniska system, drivna av unika algorit­mer och engångssensorer som bedömer patientens muskelfunktion inför, under och efter operation med narkos.

Vår vision är en värld utan narkosrelaterade komplikationer.

VD har ordet

Tillväxten i det första kvartalet var tydlig. Den totala försäljningsökningen uppgick till 64 procent där USA stod för den största ökningen, 109 procent jämfört med samma period föregående år, och Europa ökade med 36 procent. Sensorförsäljningen ökade med 44 procent under kvartalet jämfört med samma period 2021.

Pia Renaudin
CEO

Pressreleaser

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.