Prevent the Preventable

Senzime utvecklar och marknadsför unika CE- och FDA-godkända medicintekniska lösningar, drivna av unika algoritmer och sensorer för patientnära monitorering under narkos. TetraGraph® är ett system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad för att förebygga komplikationer, förbättra klinisk precision och förenkla hanteringen i vården. TetraGraph® bidrar till att förebygga komplikationer och möjliggör för vårdpersonal att följa riktlinjer och läkemedels-rekommendationer och därigenom verka för kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader. Senzimes vision är en värld utan narkosrelaterade komplikationer och ett säkert uppvaknande för alla patienter. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK.

Senzimes innovativa monitor, TetraGraph®, supporterar optimal behandling av patienter som får läkemedel för neuromuskulär blockering (NMBAs). TetraGraph® kan användas från början till slut under operationen och möjliggör objektiv mätning av muskelblockeringens djup och titrering av läkemedelsdos för att säkerställa att patienten har återhämtat sig tillräckligt för att kunna spontanandas.

Senzimes aktie är noterad på NASDAQ Stockholm First North Growth Market. Kortnamn för aktien är SEZI.

TetraGraph uppfyller kraven för CE märkning (CE 2797).

Kvarstående neuromuskulär blockering

Kvalitativ vs Kvantitativ monitorering

EMG

ny Guld standard

 

 

Pressmeddelanden

Senzime etablerar sig i Tyskland och får första order på TetraGraph-system

Läs mer

Genombrottsorder från amerikanskt universitetssjukhus

Läs mer

Senzime beviljas patent i USA för OnZurf Probe

Läs mer
Se alla »

Nyheter

Framgångsrikt försäljningssamarbete i Storbritannien

Läs mer

Arbetsgrupp tillsatt för att ta fram europeiska riktlinjer för hantering av neuromuskulär blockad

Läs mer

Senzime välkomnar kunder och besökare till vår uppdaterade webbsida

Läs mer
Se alla »