VD Pia Renaudin köper aktier för 5,5 MSEK i Senzime

Pressmeddelande: Uppsala, den 17 juli 2020. Senzime AB (publ) meddelar idag att verkställande direktör Pia Renaudin förvärvat 300 000 aktier i bolaget till kursen 18,50 SEK, motsvarade ett värde om cirka 5,5 miljoner SEK. Aktierna har förvärvats från ett konsortium av huvudägare bestående av Segulah Venture AB, Adam Dahlberg och Philip Siberg (genom bolag).

”Genom denna affär uppnår vi ett starkt VD-incitament som är värdeskapande för samtliga aktieägare i Senzime”, säger Philip Siberg, styrelseordförande och representant för säljarna.

Efter köpet äger Pia Renaudin 306 000 aktier och 400 000 teckningsoptioner i Senzime AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.