Valberedning i Senzime inför årsstämman 2022

Pressmeddelande: Uppsala, den 25 november 2021. I enlighet med beslut vid årsstämman för Senzime AB (publ) den 11 maj 2021, har de till röstetalet tre största aktieägarna den 1 september 2021 utsett en valberedning inför årsstämman 2022.

De tre till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) per den 1 september 2021 är Adam Dahlberg med familj, AB Segulah och Handelsbanken Fonder. Dessa har utsett varsin ledamot, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Senzimes valberedning.

  • Adam Dahlberg (ordförande)
  • Gabriel Urwitz, AB Segulah
  • Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
  • Philip Siberg, styrelsens ordförande i Senzime AB (publ)

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 29 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@senzime.com.

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.