Valberedning i Senzime inför årsstämman 2021

Pressmeddelande: Uppsala, den 4 november 2020. I enlighet med beslut vid årsstämman för Senzime AB (publ) den 14 maj 2020, har de till röstetalet tre största aktieägarna den 1 september 2020 utsett en valberedning inför årsstämman 2021.

De tre till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) per den 1 september 2020 är Adam Dahlberg med familj, AB Segulah och Handelsbanken Fonder. Dessa har utsett varsin ledamot, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Senzimes valberedning.

  • Adam Dahlberg (ordförande)
  • Lennart Kalén, AB Segulah
  • Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
  • Philip Siberg, styrelsens ordförande i Senzime AB (publ)

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@senzime.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Siberg, styrelsens ordförande

Tel: +46 70 790 67 34 philip.siberg@senzime.com

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERN

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.