Träffa Senzime

Uppsala, 7 mars 2017 — Senzime genomför en nyemission för att tillföra tillväxtkapital och accelerera den globala kommersialiseringen och meddelar idag att bolaget kommer att presentera vid ett antal investerarmöten under mars.

Ett detaljerat program finns tillgängligt via länkar nedan eller på bolagets hemsida www.senzime.com 

Nu tar Senzime ytterligare ett stort kliv mot marknaden. För mer information vänligen kontakta:
info@senzime.com 

8 Mars

Life Science-dagen 2017, Wallenberg Konferens Center, Sahlgrenska Universitets Sjukhus, Göteborg

Vd Lena Söderström kommer att ge en översikt av bolagets verksamhet inklusive kommande företrädesemission.

Tid:                     Onsdagen den 8 mars, klockan 14.15 – 14.45
Plats:                  Sahlgrenska akademin – Wallenbergsalen, Medicinaregatan 20 A, Göteborg
Inbjudna:          Investerare, analytiker och media

Anmälan snarast via e-post till: www.lifesciencedagen.se

9 Mars

Vd Lena Söderström kommer att ge en översikt av bolagets verksamhet inklusive kommande företrädesemission.

Tid:                    Torsdagen den 9 mars, klockan 18.00-20.00
Plats:                 Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10 trp, Stockholm

Inbjudna:          Investerare, analytiker och media

Anmälan via länk. 

15 Mars

Vd Lena Söderström kommer att ge en översikt av bolagets verksamhet inklusive kommande företrädesemission.

Tid:                    Onsdagen den 15 mars, klockan 18.00-20.00
Plats:                 Clarion Hotel & Congress Malmö Live

Inbjudna:          Investerare, analytiker och media

Anmälan via länk. 

16 Mars

Vd Lena Söderström kommer att ge en översikt av bolagets verksamhet inklusive kommande företrädesemission.

Tid:                    Torsdagen den 16 mars, klockan 18.00-20.00
Plats:                 Elite Park Avenue, Götebog

Inbjudna:          Investerare, analytiker och media

Anmälan via länk. 

20 Mars

Vd Lena Söderström kommer att ge en översikt av bolagets verksamhet inklusive kommande företrädesemission.

Tid:                    Måndagen den 20 mars, klockan 16.00-21.00
Plats:                 Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

Inbjudna:         Investerare, analytiker och media

Anmälan via länk. 

21 Mars

Vd Lena Söderström kommer att ge en översikt av bolagets verksamhet inklusive kommande företrädesemission.

Tid:                    Tisdagen den 21 mars, klockan 17.30-21.00
Plats:                 Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10 trp, Stockholm

Inbjudna:         Investerare, analytiker och media

Anmälan via länk. 

27 Mars 

Ekonomichef Jessica Roxhed och Affärsutvecklingschef Catrin Molund kommer att ge en översikt av bolagets verksamhet inklusive kommande företrädesemission.

Anmälan via länk. 

TO THE EDITORS

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI). www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.