TetraGraph presenteras i vetenskapligt abstrakt på IARS, Washington

Uppsala, 5 maj, 2017. Senzime AB (publ) meddelar att det vetenskapliga abstraktet “Examining Awake Volunteer Pain Scores and Operator Ease of Use of a Novel Neuromuscular Blockade Monitor” presenteras under IARS årsmöte i Washington där 1200 anestesiologer deltar.

Om studien: Senzime, i samarbete med studieansvarige Dr J. Ross Renew, erkänd forskare inom området neuromuskulär farmakologi och fysiologi, genomförde en studie på frivilliga för att undersöka TetraGraphs noggrannhet, utvärdera dess användarvänlighet, samt eventuellt obehag av nervstimulering. TetraGraph jämfördes med en före detta marknadsledande, numera utgången, extern produkt inom området: TOF-Watch.

Slutsatsen; TetraGraph är en handhållen EMG (Elektromyografi)- enhet som ger mindre smärtsam nervstimulering än AMG (Acceleromyografi)- enheten TOF-Watch hos vakna, friska frivilliga. Det lägre obehaget kan bero på det större stimulerade området hos TetraGraph-elektroderna som minskar strömtätheten och därmed sannolikt obehaget. Läkarna upplevde att monitorn är lätt att använda samt kräver mindre än en minut för inställning och kalibrering. Nästa steg är att undersöka intraoperativa applikationer av monitorn.

Länk till abstrakt. 

Varje år behandlas över 70 miljoner kirurgipatienter med narkos i kombination med muskelrelaxerande läkemedel. I avsaknad av objektiv patientövervakning drabbas cirka 30 procent av dessa patienter av postoperativa komplikationer. TetraGraph är Senzimes unika objektiva patientövervakningssystem som dels möjliggör korrekt dosering av muskelrelaxerande läkemedel dels indikerar när patienten kan väckas ur sin narkos; faktorer som bidrar till färre komplikationer, en bättre vårdupplevelse samt minskade kostnader.

Senzime finns vid monter 19 på mötet – http://www.iars.org/education/annual_meeting/

 Certified Adviser

FNCA är Certified Adviser för Senzime.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime AB

Tel: +46 708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime


Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). www.senzime.com 

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.