TetraGraph kopplar operationsdata till molnet

Pressmeddelande: Uppsala, den 24 augusti 2020. Senzime AB (publ) tillkännager idag lanseringen av TetraConnect, en ny molnbaserad plattform som möjliggör för läkare att dela och grafiskt visualisera patientdata när man använder TetraGraph.


 

TetraConnect är ett molnbaserat verktyg som ger anestesiologer nya möjligheter att övervaka patienters neuromuskulära blockad, under och efter operation. Data från TetraGraph kan delas och visualiseras på surfplattor, smartphones eller stationära datorer, alternativt exporteras till Excel eller PDF. TetraConnect är också idealiskt för att underlätta klinisk forskning av patienter som genomgår anestesi.

Senzime leder den digitala omställningen av neuromuskulär monitorering i operationsrummet. Med lanseringen av TetraConnect kan läkare världen över dela patientdata och analysera trender på några sekunder. Detta är ännu ett steg mot vårt uppdrag att utveckla högteknologiska digitala lösningar som hjälper till att rädda liv, möjliggöra precisionsbaserad medicin, minska komplikationer och minska kostnaderna för sjukvården för kirurgiska ingrepp”, säger Pia Renaudin, VD.

TetraConnect kommer säljas som en fristående mjukvara på alla marknader där TetraGraph finns tillgänglig.

6 av 10 patienter upplever kvarstående neuromuskulär blockering efter extubering. Monitorering vid användning av neuromuskulära blockerande läkemedel säkerställer lämplig intraoperativ användning och förebygger kvarstående neuromuskulär svaghet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.