TetraGraph – klinisk användning och jämförelse presenteras i ASA-abstrakt

Uppsala, 21 juni 2017. Senzime AB (publ) rapporterar i samarbete med Dr Réka Nemes vid Debrecens universitet, Institutionen för anestesiologi och intensivvård, Debrecen, Ungern, resultat från jämförande undersökning av TOF-Watch SX och TetraGraph.

Resultaten kommer att presenteras i oktober vid American Society of Anesthesiologists (ASA) årsmöte i Boston, USA. I mer än 67 år har ASAs årsmöte varit det största anestesirelaterade utbildningsevenemanget i världen, som samlar de mest inflytelserika och betydelsefulla personerna inom anestesiologi, smärtmedicin och medicinsk vård. Nära 15 000 deltagare väntas till ANESTHESIOLOGI 2017.

"Vi är väldigt stolta och glada över att detta första abstrakt som jämför TetraGraph med den tidigare guldstandardprodukten TOF-Watch ska presenteras på ASA. Det ger oss möjlighet att nå ut till tusentals anestesiologer och visa dem den senaste utvecklingen inom området och hur vår produkt kan bidra till förbättrad klinisk vård, patientsäkerhet och lägre kostnader”, säger Lena Söderström, VD för Senzime.

Senzime ställer ut på mötet; Vänligen besök oss i vår monter # 3630.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime AB 

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime
  

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com  

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.