Stort intresse för Senzime på vid investerarträff för kvinnor hos Redeye.

Syftet med kvällen var att bidra till en ökad kunskap och inspiration för att investera i tillväxtbolag. Kvällen bjöd på spännande presentationer, givande diskussioner och mingel.
Leyla Ekekrantz från Redeye modererade eventet och tillsammans med Viktor Carlsson hölls presentation om Redeye. Utöver detta innehöll programmet tre bolagspresentationer och en intervju med Carolina Neurath ekonomijournalist på Svenska Dagbladet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lena Söderström, VD Senzime
Tel: +46-708-16 39 12, e-mail: lena.soderstrom@senzime.com

Om Senzime
Senzime utvecklar patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader. Senzimes kompletta patientmonitoreringssystem är främst inriktade mot sjukvården och bygger på bolagets patenterade biosensorteknologi. Bolagets produkter CliniSenz Analyzer och OnZurf Probe gör det bland annat möjligt att upptäcka post-operativa komplikationer väsentligt tidigare än med konventionella metoder och kan därmed bidra till högre patientsäkerhet och lägre vårdkostnader. Bolagets aktie är noterad på Aktietorget. www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.