Sista dag för handel med Senzime BTA är den 25 juli 2016

Uppsala, 21 juli, 2016. Nyemissionen som genomfördes under maj och juni är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel i Senzime BTA (betald tecknad aktie) är den 25 juli 2016 och stoppdagen är den 27 juli 2016. De nya aktierna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 29 juli 2016.

Totalt har emitterats 4 019 183 aktier motsvarande ett belopp om 15 272 895 kronor i emissionen. I och med emissionen ökar Senzimes aktiekapital med 502 397 kronor till 4 521 580 kronor. Antalet aktier uppgår efter emissionen till 36 172 643 aktier.

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB legal rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Lena Söderström, VD för Senzime
Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime
Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI) . www.senzime.com

Explore our patient monitoring solutions

Get product details

How can Senzime’s products help to eliminate in-hospital complications?
Contact us to discuss your needs or schedule a product demo.