Senzimes Vetenskapliga och Kliniska Råd

Nyheter: Uppsala, den 29:e december 2021. Senzime rapporterar från sitt arbete med bolagets Vetenskapliga och Kliniska Råd, ett arbete som samlar globala experter inom anestesiologi för innovativ omvärldsbevakning och strategiska insikter.

Vetenskapliga och Kliniska Råd (Scientific and Clinical Advisory Boards) är ett mycket effektivt sätt att samarbeta med experter inom anestesiområdet. Samarbetet ger oss möjlighet att diskutera ömsesidiga utmaningar och möjligheter, granska branschtrender samt samla insikt och återkoppling kring våra nuvarande och planerade produkter för att säkerställa att de svarar mot vårdpersonalen och sjukhusens behov.

Råden inkluderar professorer, läkare och sjuksköterskor som är vetenskapliga experter inom sina respektive områden. Det finns för närvarande tre aktiva forum, två Scientific Advisory Boards (US & Global) och en Clinical Advisory Board (Global). Besök gärna Senzimes hemsida för mer information.

“Att förstå våra kunders behov och hur vi bäst svarar mot dem är en nyckelfaktor för vår framgång och vårt ömsesidiga intresse av att arbeta för patientsäkerhet. Vi strävar efter att leverera innovativ teknik som underlättar det viktiga arbete som utförs av anestesiläkare runt om i världen.” Pia Renaudin, VD Senzime.

Senzime grundades i Uppsala 1999 och bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholms huvudlista (ticker SEZI).

Contact us

Want to know more?

How can Senzime’s innovative patient monitoring solutions help to eliminate in-hospital complications?
Contact us today.